Tabloidni naslovi protiv Borisa Miloševića

izraz slabosti i sramote srpskog nacionalizma

Vidi više

YIHR regionalne kancelarije

Hrvatska

Adresa: Arnoldova 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 98 552976
Email: croatia@yihr.org

Saznaj više
.hr

Srbija

Adresa: Džordža Vašingtona 26/16, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 30 35 145
Email: office@yihr.org

Saznaj više
.rs

Bosna i Hercegovina

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 219 047
Email: bhoffice@yihr.org

Saznaj više
.ba

Kosovo

Adresa: Gustav Mayer 6, 10000 Priština
Telefon: +381 38 248 509
Email: ksoffice@yihr.org

Saznaj više
.ks

Crna Gora

Adresa: Studentska ulica Lamela 8, br. 5, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 513 687
Email: cgoffice@yihr.org

Saznaj više
.me

Poslednje vesti